Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय, कोहलपुर, बाँके

काेहलपुर नगरपालिका-११, बाँके

सम्पर्क

*


ईलाका प्रशासन कार्यालय, कोहलपुर, बाँके

ठेगाना : काेहलपुर नगरपालिका-११, बाँके

फोन नं : ०८१-५४०६४६

फ्याक्स : ०८९-५४०९४८

इमेल : kohalpuraao@gmail.com

Facebook : https://www.facebook.com/hellomoha/

Twitter : https://twitter.com/NEOCOfficial

Google_plus : http://www.moha.gov.np/