नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
ईलाका प्रशासन कार्यालय ,
कोहलपुर, बाँके


परिचय

मिति 2073/12/26 गतेका दिन माननिय गृह मन्त्री शक्ती बस्नेत द्वारा सम्उद्घाटन भएको यस इलाका प्रशासन कार्यालय कोहलपुर बाँके जिल्ला कोहलपुर नगरपालिकाको वडा नं. 11 मा नगरविकासको परिसर भित्र रहेको छ । नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयबाट संचालित यस कार्रयालयमा हाल नागरिकता, राहदानी र ठाडो उजुरी जस्ता कामहरू गरिन्छ ।

  यससंग साथै जोडीएका विवरणहरु

No file found

© सर्वाधिकार सुरक्षित गृह मन्त्रालय