Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय, कोहलपुर, बाँके

काेहलपुर नगरपालिका-११, बाँके

बसन्त कमल आचार्य


बसन्त कमल आचार्य


बसन्त कमल आचार्य
नायब सुब्बा

सूचना अधिकारी
शाखा नागरिकता शाखा
पद नायब सुब्बा
श्रेणी रा.प.अनं प्रथम
सम्पर्क 9848179353
बहाल मिति २०७६ मंसिर ५