Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय, कोहलपुर, बाँके

काेहलपुर नगरपालिका-११, बाँके

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

बसन्त कमल आचार्य


बसन्त कमल आचार्य


बसन्त कमल आचार्य
नायब सुब्बा

सूचना अधिकारी
शाखा नागरिकता शाखा
पद नायब सुब्बा
श्रेणी रा.प.अनं प्रथम
सम्पर्क 9848179353
बहाल मिति २०७६ मंसिर ५