नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
ईलाका प्रशासन कार्यालय ,
कोहलपुर, बाँके


प्रगति विवरण

मिति 2073-02-25 गते तत्कालिन गृह मन्त्रि शक्त बस्नेत द्वारा उद्घाटन भइ नागरिकता तथा राहदानी सम्बन्धी कार्य थालनी गरेकाे हाम्राे यस इलाका प्रशासन कार्रयालय काेहलपुरबाट फागुन मसान्त सम्म भएकाे जम्मा प्रगति विवरण यस प्रकार छ ।

१. बंशज नागरिकता जम्मा 3582

२. बैबाहि अंगिकृत नागरिकता जम्मा 16

३. नागरिकता प्रतिलिपी जम्मा 446

४. अामाकाे सनाखत जम्मा 889

५. बादी जम्मा 22

६. अपाङग जम्मा 16

७. जेष्ठ नागरिक जम्मा 13

८. कर्मचारी जम्मा 3

९. राहदानी जम्मा 181

१०. राहदानी काठमाडाैं सिफारिश  जम्मा 197

११. नाबालिक परिचय पत्र जम्मा  39

१२. अन्य सिफारिश  जम्मा 226

१३. ठाडाे उजुरीमा मिलापत्र जम्मा 3 

१४. जातिय प्रमािणत जम्मा 164

 

 

 

 

 

Additional Documents

No file found

© सर्वाधिकार सुरक्षित गृह मन्त्रालय