नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
ईलाका प्रशासन कार्यालय ,
कोहलपुर, बाँके


स्थानिय सरकारी निकायहरूमा छड्के हाजिर.....

मिति 2073-12-27 का दिन यस इलाका प्रशासन कार्यालयबाट स्थानिय सरकारी निकायहरूमा कर्मचारीहरू समयमा हाजिर भए/नभएको साथै कर्मचारी पोषाक लगाए/नलगाएको छड्रके निरिक्षण गरियो जसमा केहि कर्मचारीहरू फिल्डमा खटिएकोले कार्यालयमा उपस्थित नदेखिको र अन्य सबै कर्मचारीहरू उपस्थित साथै सरकारी पोषाक नियमित लगाउने गरेको देखिएको जानकारी गराइन्छ ।

Additional Documents

No file found

© सर्वाधिकार सुरक्षित गृह मन्त्रालय